چه کوتاهست شبهای وصال دلبران یا رب

یوسف قزوینی

چه کوتاهست شبهای وصال دلبران یا رب                   خدا از عمر ما بر عمر این  شب ها بیفزاید

دیدگاه ها غیرفعال است.